Produkterna

Undik vattenskada-Vattenskadeförebyggande produkter från Vattensäkert kök

Utskrift

 

  1. Läckagelarm & Läckagebrytare-DropStop 600,  är ett enkelt vattenlarm som monteras på dolda ytor där det kan uppstå läckage. Exempel på sådana ställen kan vara, i diskbänkskåpet, bakom vattenansluten köksutrustning, vid akvarium eller golvvärmecentralen. Om det uppstår ett läckage börjar larmet att pipa. Då hinner du upptäcka läckaget innan det blivit en vattenskada. DropStop 600 drivs av ett 9 volts batteri. DropStop 800 är nästa generations vattenlarm. Precis som DropStop 600, börjar detta larm att pipa om det uppstår ett läckage där larmet är monterat. DropStop 800 blir enkelt en läckagebrytare om du köper till de motoriserade kulventilerna. (Finns att köpa ett komplett paket med 2 st kulventiler samt simkort). I detta utförande stängs vattentillförseln av om det uppstår ett läckage. Enheten sänder sms till dig och meddelar att det uppstått ett läckage samt att vattnet är avstängt.
  2. Slanggenomföring-Diaflex, en flexibel slanggenomföring som används för slangar och kablar från diskmaskinen som dras in i diskbänksskåpet. Diaflex samlar ihop alla slangar och skyddar slangarna från slitage som kan uppstå. du får en snygg prydlig installation i skåpet.
  3. Diskmaskinsunderlägg-D45/D60, (D-serien) vitvaruunderlägg speciellt framtaget för diskmaskin. Finns i två olika utföranden, AquaTeam+ och FoolProof, dessa finns i flera bredder. Vitvaruunderläggen, placeras under diskmaskinen. Om det uppstår ett läckage samlar underlägget upp vattnet och leder fram det så det snabbt blir synligt. Du kan åtgärda läckaget innan det hinner bli en vattenskada.
  4. Tätning-Enkelhäftande/Dubbelhäftande/Tätningsmassa , Tätningssats används för att täta rörgenomföringar i tätskikt i diskbänksskåpet. Om du har rör som går genom skåpbotten måste du täta vid genomföringen. Den dubbelhäftande kan användas mellan två tätskikt för att foga ihop dessa. Den vita, enkelhäftande är perfekt att använda runt rören där de går igenom botten. Den grå tätningsmassan kan användas för att täta små hål eller större glipor under den vita enkelhäftande tätningen.
  5. Kyl/Frysunderlägg-K55/K60/K90/K120, (K-serien) vitvaruunderlägg, precis som det underlägg som används för diskmaskin, samlar detta upp vatten från ett läckage och leder fram det så det snabbt blir synligt. Du kan välja att lägga ett underlägg under frysen och ett under kylen, eller ett underlägg som är stort nog att rymma båda skåpen på samma. Det finns också varianter som är perfekta för inbyggd kyl/frys eller side-by-side skåp.
  6. Golvskydd-GD60/GD80/GD120/GD140, (GD-serien) Det här är ett kombinerat skydd som ska läggas under köksskåpen vid installation av nytt kök. Du kan också använda det under diskmaskinen eller, om du köper en av de större modellerna kan du placera ett underlägg och installera både skåpet och diskmaskinen på samma. Det här underlägget har ett utlopp som gör att vatten kan ledas fram under sockeln. Du blir varse ett läckage under skåpet som annars hade kunnat pågå under lång tid och orsakat en omfattande vattenskada. Golvskydd (G-serien) nytt underlägg som skyddar golvet under köksskåpen. den här modellen är endast 41,5 cm djup vilket gör att det passar till alla köksskåp. Detta monteras då du bygger nytt eller renoverar ditt kök. Som de andra skydden samlar även detta upp vatten från ett läckage. G-serien är ett slutet tråg som samlar upp vattnet och leder ner i golvbrunn eller aktiverar fuktsensorer till läckagebrytare. Du kan också välja att länka samma G-skyddet med ett GD-skydd med hjälp av AquaClip. Då leds vattnet fram och blir synligt. I det fallet bör du även ha ett läckagelarm installerat.
  7. Bänksksåpsinsats-B40/B60/B80/B100, (B-serien) skyddar skåpbotten under diskbänken. Gör det lätt att hålla rent i skåpet och förhindrar att vatten från ett läckage rinner ner bakom/under skåpet eller skadar skåpbotten.
  8. AquaLink, översvämningsskydd som leder bort vatten från dold yta till vattensäkrat utrymme. Installera AquaLink i köksskåp eller på andara ställen där det kan läcka vatten. Vid ett läckage rinner vattnet ner i AquaLink och leds vidare i slang till golvbrunn eller golvskydd med fuktsensor för läckagebrytare. Hålborr 25 mm används vid montering. Aqua Link kan monteras på ytor med tjocklek upp till 25 mm. Pat.Pending
  9. AquaDrain, översvämningsskydd med backventil. Det enklaste sättet att dränera vatten utan att installera en golvbrunn. Installationen kräver minimalt underhåll. Backventilen eliminerar att obehaglig lukt tränger upp ur avloppet. Monteras tillsammans med AquaTeam golvskydd.                Pat. Pending
  10. AquaClip, kopplar ihop och leder vatten genom sargen på två intill liggande golvskydd. På så sätt kan läckagevatten ledas ner i golvbrunn eller översvämningskydd, ledas fram så det blir synligt eller ledas till fuktsensorer till läckagebrytare/läckagelarm.

Gemensamt för alla dessa produkter är att de är framtagna utefter Boverkets Byggregler för dolda utrymmen samt branschregler för Säker vatteninstallation, för att förhindra att vattenskada uppstår. 

OBS! En del av dessa produkter ska installeras av vvs-installatör

Vill du veta mer kring vilka regler som gäller, vart man hittar produkterna, eller boka utbildning?


Bli kontaktad