Byta ut köket?

Om du ska byta ut eller renovera ditt kök

Om du planerar att bygga nytt hus, blir det enkelt att vattensäkra köket och förebygga vattenskada redan från början. Du kan enkelt installera de olika skydd som behövs varefter köket kommer på plats.

Diskbänkskåpet

Placera ett golvskydd under skåpet (tex GD80) du får då ett utlopp under sockeln så vatten kan ledas fram. Lägg in en bänkskåpsinsats (ex B80) i skåpet och täta mot alla rörgenomföringar med hjälp av en tätningssats. Här är det också bra att sätta in en Diaflex rörgenomföring för de slangar som kommer från diskmaskinen. Alt. placera ett Golvskydd ur G-serien under skåpet. Säkerställ att det finns översvämningsskydd, läckagebrytare eller koppla ihop med ett GD-skydd för att kunna leda fram vattnet. Läs mer under produkter. På detta sätt har du en våtzon under köket som samlar upp utläckande vatten, detta kan ledas bort, stängas av med läckagebrytare eller ledas fram till en synlig plats.

Diskmaskinen

Under diskmaskinen ska du lägga ett skydd som leder fram vatten vid eventuellt läckage (D60). Det finns också ett kombinationsunderlägg för golv/diskmaskin (ex GD60) dessa kan enkelt sättas ihop med andra golvskydd under diskbänksskåpen så att diskmaskin och resten av köket skyddas av ett och samma system.

Kyl & Frys

Under vitvarorna ska det ligga ett kondensskydd (ex K60) som kan samla upp och leda fram vatten. Det finns även varianter som är anpassade för att både kyl och frys får plats på samma (K120).

Att installera ett läckagelarm är ett mycket bra komplement till dessa produkter. Med DropStop 700, får du lätt en läckagebrytare som både varnar och stänger av vattentillförseln när läckage uppstår.

Med det lite enklare vattenlarmet DropStop 600 får du varningssignal när läckage uppstår.

Behöver jag verkligen allt det här?

Ja, Boverkets Byggregler för dolda ytor (BBR 6:5334) säger:

”Om det i rum finns risk för utläckande vatten och kondens på dolda ytor skall utlopp från dessa ytor anordnas så att vatten snabbt blir synligt”. 

Många försäkringsbolag har också krav på vad som ska finnas i köket för att förebygga vattenskada, i vissa fall kan man få bidrag eller nedsatt premie vid installation av våra produkter.
Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information innan du sätter igång.

Tänk på att du som ”beställare” ställer krav på din hantverkare så byggregler och krav från försäkringsbolaget uppfylls. Använd endast typgodkända produkter.

Det här behövs för att vattensäkra köket

Här hittar du kortbeskrivning om vad som behövs i ett kök.

Här kan du köpa rätt produkt
till ditt hem.

Kontakta oss

Vill du veta mer kring vilka regler som gäller, vart man hittar produkterna, eller boka utbildning?

Obligatorisk