Undvik vattenskada med vattensäkert kök

Så enkelt förebygger du vattenskada.

Heltäckande produktutbud för vattenskadeförebyggande i kök.

En vattenskada i kök är ofta mycket kostsam att åtgärda i både tid och pengar. Ofta har det varit ett litet läckage under lång tid som inte upptäcks innan skadan redan är ett faktum. Undersökningar visar att andelen för vattenskada i kök ökar samtidigt som andelen skador i badrum minskar. Troligtvis beror detta på att vi idag har fler vattenanslutna utrustningar i våra kök. Vanligaste orsaken är läckage från ledningssystem. Hela 19% av den totala andelen vattenskador orsakades av läckage från installerad utrustning och dess anslutningar. Detta innefattar disk- tvätt maskiner, varmvattenberedare, kyl/frys, ismaskiner och akvarier. Här kan du läsa mer om undersökningen som vattenskadecentrum genomför.

Du kan enkelt undvika vattenskada som uppkommit av läckage med konceptet Vattensäkert kök. Produkterna är typgodkända och speciellt framtagna för att leda fram eller varna för läckage i dolda utrymmen, eftersom dessa är de svåraste läckorna att upptäcka. I konceptet Vattensäkert kök ingår allt som behövs för att ha möjlighet att upptäcka ett läckage så snabbt som möjligt.

Produkterna är framtagna för att uppfylla de krav som Boverkets byggregler ställer för läckage i dolda utrymmen. Vi kan erbjuda golvskydd som placeras under skåpstommarna när du monterar ett nytt kök. Vitvaruskydd som placeras under kyl/frys och diskmaskin. Bänkskåpsinsatser för ett vattentätt ytskikt i diskbänkskåp. Slanggenomföring för diskmaskinens slangar och rör i skåp eller annan vattenansluten hushållsutrustning. Tätningar som används runt rör etc. Gemensamt för alla typer av underlägg och skydd är att de samlar upp och leder fram vatten från ett läckage så det blir synligt innan för stor skada är skedd. Produkterna är godkända i Byggvarubedömningen och testade/godkända av SP.

Monteringsanvisningar

MonteringVattenlarm DropStop

Montering Vitvaruunderlägg kyl_frys

Montering Vitvaruunderlägg diskmaskin

Montering Golvskydd

Montering bänkskåpsinsats_tätning runt rör_diaflex

 

Vill du veta mer kring vilka regler som gäller, vart man hittar produkterna, eller boka utbildning?


Bli kontaktad