Så enkelt förebygger du vattenskada

Undvik vattenskada med vattensäkert kök

Heltäckande produktutbud för vattenskadeförebyggande i kök

En vattenskada i kök är ofta mycket kostsam att åtgärda i både tid och pengar. Ofta har det varit ett litet läckage under lång tid som inte upptäcks innan skadan redan är ett faktum. Undersökningar visar att andelen för vattenskada i kök ökar och ligger nu på 36% av alla vattenskador samtidigt som andelen skador i badrum minskar. Troligtvis beror detta på att vi idag har fler vattenanslutna utrustningar i våra kök i kombination med känsliga parkett golv samt avsaknad av golvbrunn. Vanligaste orsaken är läckage från kopplingar och rörledningssystem. Hela 19% av den totala andelen vattenskador orsakades av läckage från installerad utrustning och dess anslutningar. Detta innefattar disk- tvätt maskiner, varmvattenberedare, kyl/frys, ismaskiner och akvarier. Här kan du läsa mer om undersökningen som vattenskadecentrum genomför.

Du kan enkelt undvika vattenskada som uppkommit av läckage med konceptet Vattensäkert kök. Produkterna är typgodkända och speciellt framtagna för att leda fram eller varna för läckage i dolda utrymmen, eftersom dessa är de svåraste läckorna att upptäcka och kan pågå under lång tid. I konceptet Vattensäkert kök ingår allt som behövs för att ha möjlighet att upptäcka ett läckage så snabbt som möjligt.

Produkterna är framtagna för att uppfylla de krav som Boverkets byggregler ställer för läckage i dolda utrymmen och är anpassade till Säkervatten. Vi kan erbjuda golvskydd som placeras under skåpstommarna när du monterar ett nytt kök. Vitvaruskydd som placeras under kyl/frys och diskmaskin. Bänkskåpsinsatser för ett vattentätt ytskikt i diskbänkskåp. Slanggenomföring för diskmaskinens slangar och rör i skåp eller annan vattenansluten hushållsutrustning. Tätningar som används runt rör etc. Gemensamt för alla typer av underlägg och skydd är att de samlar upp och leder fram vatten från ett läckage så det blir synligt innan för stor skada är skedd. Produkterna är godkända i Byggvarubedömningen, Sunda hus, Bygg svanen samt testade/godkända av RISE och Sintef.

Här kan du köpa rätt produkt
till ditt hem.

Kontakta oss

Vill du veta mer kring vilka regler som gäller, vart man hittar produkterna, eller boka utbildning?

Obligatorisk