Vattenskadeförebyggande produkter från Vattensäkert kök

Gemensamt för alla dessa produkter är att de är framtagna utefter Boverkets Byggregler för dolda utrymmen samt branschregler för Säker vatteninstallation, för att förhindra att vattenskada uppstår.

OBS! En del av dessa produkter ska installeras av vvs-installatör