Tätning

Enkelhäftande/Dubbelhäftande/Tätningsmassa , Tätningssatsen används för att täta rörgenomföringar i våra tätskikt i diskbänksskåpet. Om du har rör som går genom skåpbotten måste du täta vid genomföringen. Den vita, enkelhäftande är perfekt att använda runt rören där de går igenom botten. Den dubbelhäftande kan användas mellan två tätskikt för att foga ihop dessa.  Den grå tätningsmassan kan användas för att täta små hål eller större glipor under den vita enkelhäftande tätningen.
Viktigt!
Tätningarna består av butylgummi och är den enda tätningen som kan användas ihop med våra läckageskydd, andra tätningsmedel som silikon, aquatät eller dyligt fäster inte på PP (polypropen) plast.

Här kan du köpa rätt produkt
till ditt hem.

Kontakta oss

Vill du veta mer kring vilka regler som gäller, vart man hittar produkterna, eller boka utbildning?

Obligatorisk